Gửi một tin nhắn!
Bài viết / Chi tiết bài viết

Dự án mời gọi đầu tư

239  Lượt Xem

Khu đô thị Cát Tiến - Phù Cát - Bình Định

Tên dự án: Khu đô thị Cát Tiến - Phù Cát          

Địa điểm đầu tư: Huyện Phù Cát          

Mục tiêu dự án: Xây dựng Khu đô thị, du lịch

Quy mô dự án: Diện tích quy hoạch: 230ha; Quy mô 30.000 dân

Tổng mức đầu tư (triệu USD): 300

Hình thức đầu tư: Trong và ngoài nước.

Bài viết

Ads by Gocom

Nguồn hàng - Nhà cung cấp

Kết nối trực tiếp, đặt mua, hỏi giá, ...tìm hiểu về nhà cung cấp   Tìm hiểu Gocom là gì?